Riktlinjer och värderingar

RIKTLINJER OCH VÄRDERINGAR

Dessa riktlinjer visar våra grundläggande värderingar och synsätt när det gäller rättvis behandling av samtliga människor vi kommer i kontakt med inom och utanför Phoenix Mecanos verksamhet.

Läs mer »

VÅRA VARUMÄRKEN

Kontakt