Kunderna gynnas inte enbart av den minimerade risken att erhålla defekta produkter, utan också av de snabba leveranstiderna som Phoenix Mecano erbjuder

Kunderna gynnas inte enbart av den minimerade risken att erhålla defekta produkter, utan också av de snabba leveranstiderna som Phoenix Mecano erbjuder

Snabba leveranstider

Allt fler företag ber Phoenix Mecano att tillverka en särskild inneslutning för deras individuella användning. Samtidigt vill de ha snabba leveranstider. För att möta denna nya utmaning optimerar Phoenix Mecano sina erbjudna tjänster, då det i många fall är leveranstiden som avgör om en order kommer att vinnas eller ej. Phoenix Mecano erbjuder sina kunder en tjänst som blir alltmer populär – snabba leveranstider. Tillverkaren av kapslingar har sammanställt en katalog över leveranstider som man kommer att följa och som uppger följande:

För ordrar på en nivå och en batchstorlek på upp till 500 styck från Phoenix Mecano standardartiklar är den maximala leveranstiden 12 dagar.

För nya ordrar måste två dagar läggas till på grund av förberedande tekniskt arbete. Om kunden begär ett tillverkningsfrisläppande, definieras leveranstiden som ”per dagen för frisläppande”. Leveranstiden för ordrar på multinivå beror på mängden arbete som krävs. Vid dessa ordrar behandlas produkterna på mer än en arbetsplats. Genom att kombinera den allra nyaste produktionsutrustningen med effektivt teamarbete säkerställer Phoenix Mecano att kapslingarna behandlas i enlighet med kundernas detaljerade krav. Arbetet inkluderar alla mekaniska processer som borrning, fräsning, sågning och stansning. Phoenix Mecano kan också utföra installationsprocessen med terminaler och tillhandahålla PG eller metriska kabelförskruvningar samt montera olika elektroniska element. Vid sidan om individuella frontmembran och membranknappsatser erbjuder Phoenix Mecano också yttryckningsmetoder som screen- och tampongtryckning, eller våt- och pulverlackering. Vattenöverföringstryck ingår numera i Phoenix Mecanos tjänsteutbud. Detta innebär att varje inneslutning kan ges en exklusiv look för att möta kundens exakta krav. Givetvis tillämpas katalogens leveranstider på alla BOPLA-processer. Ultramoderna maskiner och ett högkvalificerat team garanterar att kunden erhåller 100 % resultat. Kunderna gynnas inte enbart av den minimerade risken att erhålla defekta produkter, utan också av de snabba leveranstiderna som Phoenix Mecano erbjuder.

VÅRA VARUMÄRKEN

Kontakt