Prototypkonstruktion

Vid sidan om utvecklingen av kundspecifika kapslingar och system kan Phoenix Mecano också tillverka demonstrations- och funktionsmodeller. Vi kan erbjuda följande processer inom området prototyptillverkning: Stereolitografi (SLA), selektiv lasersintring (SLS), vakuumgjutning. Den faktiska processen som ska användas vid prototypframställningen beror på kraven på noggrannhet, antalet prover och hur proverna ska användas (designprover, proportionsprover, funktionsprover). Efter detaljerade diskussioner med våra kunder använder vi alltid den metod som är mest lämplig i fråga om effektivitet och tekniska krav.

Vakuumgjutning

Du söker en individuell och speciell inneslutning, och den ska tillverkas av oss? Naturligtvis ingår i erbjudandet från BOPLA att du får se en mer utförlig idé om din inneslutning – om du behöver ett stort antal högkvalitativa prototyper som är mycket lika den senare injektionsformade delen kan vi möjliggöra detta inom 15 arbetsdagar. Vårt val av metod för detta är vakuumgjutning.

I vakuumgjutningsprocessen tillverkas duroplastiska formar av silikonverktyg, och i de flesta fall används delar som tillverkats med den stereolitografiska processen som modeller för produktionen av de mjuka formarna. I vakuumgjutningsprocessen tillverkas duroplastiska formar av silikonverktyg. Den faktiska gjutningsprocessen äger rum under ett vakuum så att, å ena sidan, materialen till formerna kan behandlas fritt från bubblor, och å andra sidan, varje flödesmotstånd som orsakats av luftfickor inuti verktyget kan förhindras – verktygets påfyllning sker enbart med hjälp av tyngdkraft. Resultatet är en bubbelfri komponent med hög precision och exakt definierade kännetecken. Från ett stadigt ökande utbud av PU-material med två komponenter är det möjligt att välja just det material vars kännetecken stämmer mest överens med det material som ska användas vid senare serieproduktion.

Selektiv lasersintring

Du söker en individuell och speciell inneslutning, och den ska tillverkas av oss? Naturligtvis ingår i erbjudandet från BOPLA att du får se en mer utförlig idé om din inneslutning, så om du behöver små kvantiteter av modeller på din inneslutning kan vi möjliggöra detta inom 5 arbetsdagar. Vårt val av metod för detta är selektiv lasersintring (SLS).

I lasersintring skapas högt stresståliga prototyper genom att smälta – lager på lager – plastpulver. Med denna metod strör ett beläggningssystem, före exponeringen och smältningsprocessen, termoplastpulver (ett ca 0,1 till 0,2 mm tjockt lager) på den sänkbara plattformen för varje maskin. Ytan på pulvret som nyss ströddes ut värms sedan upp till alldeles under materialets smältpunkt. En laser passerar över komponentkonturerna som ska härdas i detta lager för att smälta materialet på en mycket lokaliserad basis. När exponeringsprocessen har slutförts sänks plattformen igen, och processen upprepas med geometridata för nästa lager tills den fullständiga komponenten har skapats.

Stereolitografi

Du söker en individuell och speciell inneslutning, och den ska tillverkas av oss? Naturligtvis ingår i erbjudandet från BOPLA att du får se en mer utförlig idé om din inneslutning – om du endast behöver ta en snabb titt på din inneslutning men utan att kräva en funktionsmodell kan vi möjliggöra detta inom 3 arbetsdagar. Vårt val av metod för detta är stereolitografi (SLA).

Vid stereolitografi tillverkas prototyper med hjälp av lager-på-lager-härdning av ett flytande harts. Genom att arbeta med komponentskärningar som tidigare genererats från en 3D-modell projicerar en laser varje skärning på ytan av ett hartsbad så att varje kontur härdas. Stereolitografi gör det möjligt att från 3D-volymmodeller tillverka extremt precisa prototyper med perfekta detaljer och mycket goda ytor.

VÅRA VARUMÄRKEN

Kontakt