Maskinbearbetning

Våra kapslingar ytbehandlas med maskin i våra europeiska fabriker. Hos Phoenix Mecano har vi en erfaren personalstyrka utöver våra toppmoderna maskiner och system. En kombination som garanterar dig prisvärda produktionskörningar till en fortlöpande hög kvalitetsstandard.

Hos RK Rose+Krieger åtar vi oss också den specialiserade skärning/maskinbearbetning som krävs avseende sektionen med aluminiumprofiler/fyllningspaneler och material/bänkskivor etc, vid sidan om eventuella specialfunktioner som kan behöva införlivas, såsom utskärningar för inspektionsfönster, kabelanordningar, lås etc.

Aluminiumprofiler kan skäras till =/- 0,1 mm tolerans upp till 6 m långa. Vi har också möjlighet och kapacitet att leverera aluminiumprofiler enligt valfri böjning som krävs för specifika tillämpningar och projekt. Priser kan lämnas på förfrågan.

Mekanisk bearbetning

Våra högkvalificerade medarbetare utför bearbetningen åt dig på moderna CNC-maskiner och utrustning. Detta säkerställer konstant och jämn kvalitet på arbetet. Dessutom leder den övergripande lösningen som består av inneslutningen och den kundspecifika bearbetningen till optimala leveranstider, samtidigt som risken för avvisningar och onödiga transportkostnader minskar.

Vårt utbud av tjänster omfattar:

  • borrning
  • fräsning
  • skärning
  • stansning
  • gängskärning

Skärning/Sågning

Med hjälp av moderna CNC-maskiner och utrustning sågar våra högkvalificerade och motiverade medarbetare strängpressade aluminiumprofiler i enlighet med dina specifikationer. Detta säkerställer optimala leveranstider och en hög kvalitetsnivå för produkterna.

Ultraljudssvetsning

Vi använder en särskild ultraljudssvetsmetod för att förena distanstapparna av plast med våra kapslingar.

Alla våra plastkapslingar förses med knoppar för att fästa monteringsplattor eller PCB. Om du önskar en ytterligare fastsättningsmetod på en annan position kan vi tillmötesgå detta krav genom att svetsa in en distanstapp.

Fräsning och Borrning

Vid bearbetning av plastkapslingar är det mycket viktigt att verktygen endast kyls med oljefri luft. Borrnings-, kylnings- och smörjningsmetoder kan samtliga leda till spänningssprickor.

Om silikonbaserade smörjmedel används blir en nedströms tryckningsprocess inte möjlig på grund av lackets dåliga vidhäftningsförmåga. Vid eventuell osäkerhet står vi gärna till tjänst med detaljerad information.

När du arbetar med våra fräsmaskiner och planerar att göra öppningarna rekommenderas du att beräkna en allmän radie på 1,5 mm.

Obs!: Vår bearbetningsservice exkluderar alla sådana risker.

Stansning

Vid stansning av plastdelar kan sprickbildningar och stressframkallad vitfärgning i hörnen aldrig uteslutas. Phoenix Mecano bearbetningsservice minimerar alla sådana risker.

Limning

Kvaliteten på varje fästanslutning beror på materialen som limmas, storleken på det område som ska limmas samt på själva limmet.

Kom ihåg att iaktta följande …

  • Limma endast delar av samma material.
  • Eftersträva ett så stort limningsområde som möjligt.
  • Använd endast lämpliga limsorter. Observera alla tekniska instruktioner.
  • Före serietillverkning ska du testa fästanslutningen under driftförhållanden som temperatur, belastning etc.

VÅRA VARUMÄRKEN

Kontakt