Gravering

Gravering innebär skärning av bokstäver, siffror eller illustrationer i aluminiumkomponenter, till exempel delar av frampaneler, springor i frampaneler och profiler.

Standardgravering utförs på metallytor med hjälp av en graveringsskärare. Under denna process avlägsnar den roterande skäraren material, vilket skapar en visuell effekt mot bakgrunden. Denna effekt förstärks genom användningen av lack där materialet har tagits bort. Svart är den populäraste färgen för detta, men andra färger kan användas. Valfritt typsnitt kan erhållas, men notera att typsnittets bredd inte får överskrida 1 mm.

Ur kundens synvinkel är en fördel med gravering att denna teknik skapar permanent märkning. Den tydliga kontrast som erhålls här står emot all extern påverkan. Ett serienummer kan också graveras in i materialet.

Det finns ingen lägsta orderkvantitet.

VÅRA VARUMÄRKEN

Kontakt