EMC-beläggningar

Phoenix Mecano kan ge dig kompetent rådgivning och assistans när du måste skydda din elektronik mot extern påverkan. Vi erbjuder tre metoder för att ge dig den nödvändiga skyddsnivån.

  • koppar-krom-nickel-beläggning
  • aluminium-beläggning
  • målning med ledande kopparlack

I samtliga fall då ovannämnda processer inte ger adekvat avskärmning kan montering av kontakttätningar ge ytterligare avskärmande skydd. Om det krävs till följd av kundspecifika krav och typen av inneslutning kan vi rekommendera eller specificera, och leverera, sådana specialtätningar.

Om komponenter, moduler eller den kompletta elektroniken löper risk att påverkas av något slags interferens, innebär en ytterligare och effektiv avskärmningsmetod att utrusta sådana delar med en intern metallinkapsling. En ökning i nivån av avskärmande skydd kan också erhållas med sådan metallinneslutning med hjälp av de ovan beskrivna metoderna.

För att komplettera EMC-skyddsåtgärderna kan kabelinloppen levereras med lämpliga kabelförskruvningar av plast eller metall med möjlighet att fästa kabelavskärmningen till inneslutningens jordförbindelse.

Avskärmning för aluminiumkapslingar

På grund av sitt material erbjuder aluminiumkapslingar en viss nivå av EMC-skydd. För optimala EMC-tillämpningar är det dock nödvändigt att inpassa leder (spårfjäder) med lämpliga ledande tätningar. Notera emellertid att lackbeläggningarna i detta fall måste överbryggas. Detta kan ske med hjälp av lämpliga ledande tätningar och genom att ta bort lagren av lack. Omfattningen av det berörda arbetet måste fastställas när kraven har klarlagts.

VÅRA VARUMÄRKEN

Kontakt