Stabilt säkerhetsskydd med aluminiumdesign från RK Rose+Krieger

Stabilt säkerhetsskydd med aluminiumdesign från RK Rose+Krieger

Säkerhetsskydd & maskinhöljen – tillförlitligt skydd mot riskområden

RK Säkerhetsskydd – Säkerhet med iögonfallande design

Säkerhetsskydd skyddar maskinoperatörer och underhållspersonal från skada genom att förhindra att de oavsiktligt beträder eller inkräktar på riskområden i produktionsanläggningar och på monteringslinjer. Systemet med säkerhetsskydd från RK Rose+Krieger uppfyller de högsta kraven på säkerhet, flexibilitet och design. Klämprofiler av eloxerat aluminium med släta, lättrengjorda ytor utgör basen för systemet med säkerhetsskydd och tillhandahålls i flera olika versioner för ett brett spektrum av tillämpningar. Ramar som framställs med dessa profiler ger optimala insticksdjup för enkel fastsättning av paneler av förzinkat gallernät, polykarbonat, akrylglas eller Trespa. Klämstänger pressas mot panelen med klämskruvar och garanterar att skydd eller skivor med en väggtjocklek på 1 till 10 millimeter sitter stadigt. De kan även enkelt tillmötesgå eventuella toleranser i skivornas tjocklek. Låsbara sväng-/skjutdörrar som kan kombineras med maskinens kontrollsystem möjliggör kontrollerad åtkomst och stoppar anläggningen så snart låset öppnas.

Visually attractive safety guard system made of aluminium profiles

Visually attractive safety guard system made of aluminium profiles – individually adaptable to all types of machine

Flexibelt system med säkerhetsskydd för maximal anpassning

Med hjälp av speciella Click&Safe-anslutningselement kan elementen i säkerhetsskyddet fästas snabbt och säkert i pelare av BLOCAN® aluminiumprofiler – även från RK Rose+Kriegers modulsystem. Beroende på tillämpningen kan pelarna själva fästas stadigt i golvet med hjälp av specialfötter eller anslutas direkt till maskinerna. Förutom att underlätta monteringen kan anslutningselementen även kompensera för små vinkelavvikelser och höjdskillnader mellan pelarna och skyddselementen. De utgör ett av mycket få system av denna typ som fullt ut efterlever Maskindirektivet 2006/42/EG. Skälet är att skyddet endast kan demonteras med hjälp av ett särskilt RK-upplåsningsverktyg, trots att inga specialverktyg krävs vid installationen.

Individuell anpassbare Schutzzaun-Elemente: Stützen | Rahmen mit Flächenelementen | Schwenk-, Schiebe- u. Hubtüren

Safety guard elements can be tailored to requirements: Pillars | Frames with panels | Swing/sliding/lifting doors

RK-skyddssystemet har inga fasta dimensioner. Dimensionerna hos individuella element och hos det övergripande systemet fastställs primärt av kunden, som förfogar över alla data som rör avstånden till riskkällor. Säkerhetsavstånden för armar och ben definieras av standarden SS-EN ISO 13857. Det optimala höljet kan utformas när materialet till inhägnadselementen och avståndet från riskkällan blivit kända. Härigenom möjliggör RK Rose+Krieger dimensionering av säkerhetsskyddets element och pelare i millimeterökningar. Därigenom blir systemet synnerligen flexibelt och anpassningsbart.

Egenskaper:

  • System med stabila säkerhetsskydd av aluminiumprofiler
  • Minimal ansträngning krävs vid konstruktionen tack vare standardnät
  • Korta monteringstider utan mekanisk bearbetning
  • Klämprofiler medger installation av en mängd olika panelelement
  • Släta, lättrengjorda ytor, attraktiv utformning
  • Omfattande sortiment av tillbehör som överensstämmer med EU Maskindirektivet 2006/42/EG
Arbeta enkelt, snabbt och säkert med Click & Safe:
Slagprov i enlighet med SS-EN ISO 14120 bilaga C:
Säkerhetsskyddssystem från RK Rose+Krieger för maskiner/anläggningar/riskområden

Säkerhetsskyddssystem från RK Rose+Krieger för maskiner/anläggningar/riskområden

VÅRA VARUMÄRKEN

Kontakt