Linjärenheter

Linjärenheter

Linjärenheter: Från enkla justeringar som kanske utnyttjas mycket sällan till högt komplexa, ytterst noggranna och högt dynamiska fleraxliga system.

Linjärenheter används inom nästan varje enskilt område inom automation och maskinteknik. Från enkla justeringar som kanske utnyttjas mycket sällan till högt komplexa, ytterst noggranna och högt dynamiska fleraxliga system. Inget uppdrag är det andra likt. Och varje uppdrag kräver en tekniskt sofistikerad och kostnadseffektiv lösning. Tack vare vår enorma portfölj av linjära enheter kan vi erbjuda lösningar som skräddarsys på ett optimalt sätt efter din tillämpning.
Linjärenheter med skruvdrift för allt från enkla till högt dynamiska justeringsuppdrag
Linjärenheter med skruvdrev används primärt när uppdragen involverar jämförelsevis höga axiella skjuvkrafter och/eller kräver högsta precision

Linjärenheter med kuggrem för dynamiska hanteringsuppgifter
Linjära manöverdon med kuggremsdrift är designade för hög dynamik och stora förflyttningar och används primärt för pick & place-tillämpningar där hög repeterbarhet krävs under korta cykeltider.

Linjärenheter med kuggstångsdrift för stora slaglängder
Linjärenheter med kuggstång används primärt där hög kraft krävs för att flytta större slaglängder med hög positioneringsnoggrannhet och hög dynamik.

VÅRA VARUMÄRKEN

Kontakt