Monteringsarbetsplatser ska vara skräddarsydda för de aktuella processerna. RK erbjuder ett stort urval av assistanssystem (Pick-to-Light-system, Poka-yoke-system, kamerasystem, cobotar).

Monteringsarbetsplatser ska vara skräddarsydda för de aktuella processerna. RK erbjuder ett stort urval av assistanssystem (Pick-to-Light-system, Poka-yoke-system, kamerasystem, cobotar).

RK Easywork – ergonomiska monteringsarbetsstationer/-arbetsbänkar

Ergonomiska monteringsarbetsstationer för ökad produktivitet och minskad fysisk ansträngning

Ergonomi och optimal koordinering av alla arbetsflöden är huvudfunktioner hos det höjdjusterbara arbetsbordet RK Easywork från RK Rose+Krieger. Därmed skyddas personalens välmående medan produktiviteten ökar. Friska medarbetare är mer produktiva, så det är alltid en värdefull investering att satsa på någon av våra ergonomiskt anpassade arbetsstationer!

RK work tables can be customised to meet individual requirements and optimally tailored to the respective workflows.

RK work tables can be customised to meet individual requirements and optimally tailored to the respective workflows.

Tillgängliga standardarbetsbord eller individuella lösningar

Numera är kraven på manuella monteringsarbetsstationer mycket breda och mångskiftande, framför allt inom området små och medelstora serier – t.ex. för stationer som typiskt används på marknaden för leverantörer till fordonsindustrin. Förutom ergonomi representerar en optimal kombination av manuella, semiautomatiska samt fullt automatiska monterings- och inspektionsprocedurer den största utmaningen vid framtagandet av en användarvänlig arbetsstation. Det var därför RK Rose+Krieger utvecklade sina elektriskt höjdjusterbara och individuellt konfigurerbara arbetsstationer baserade på det kompletta modulsystemet BLOCAN® . Systemet med RK Easywork-arbetsstationer representerar den perfekta kombinationen av BLOCAN® konstruktionsprofiler av aluminium och de eldrivna RK lyftpelarna samt deras införlivande i högkvalitativa bordskoncept. RK erbjuder även ett stort urval av tillbehör som t.ex. arbetsplatsbelysning, förvaringssystem och verktyg, allt från välkända tillverkare. Kunder kan välja mellan de enklaste fasta borden eller konfigurera sina egna, speciella elektriskt höjdjusterbara lösningar. Konceptet avrundas med standardiserbara portaler för montering av ett flertal specialverktyg för arbetsstationer, material och belysningslösningar samt matningsskenor på bordets baksida för trycklufts- och kraftförsörjningen. RK Easywork-systemet sticker ut från liknande konkurrerande lösningar tack vare sin flexibilitet – från en enkel arbetsstation med standardkomponenter från RK-katalogen till komplexa, individuellt skräddarsydda lösningar – bara fantasin sätter gränser.

The online selection assistant facilitates the configuration of your height-adjustable workstation

The online selection assistant facilitates the configuration of your height-adjustable workstation, but RK Rose+Krieger is also happy to accommodate any special requirements you may have.

Urvalsassistent och individuella råd

Den nya konfiguratorn från RK Easywork hjälper kunden att konfigurera sin nya arbetsstation. Precis som RK-konfiguratorerna för anslutnings- och linjär teknik är den enkel att hantera och hjälper användarna att skapa en idealisk arbetsstation med några få enkla steg – utan att ladda ned programvara. Först ska bordet väljas: RK Rose+Krieger erbjuder två olika versioner, en statisk och en elektriskt höjdjusterbar modell. Kunderna kan därefter välja att lägga till ytterligare komponenter som t.ex. belysning, materialbehållare, verktyg och strömskenor. Ett brett utbud av andra tillbehör finns också tillgängligt: konsoler för ytterligare förstärkning, utdragslådor eller valfria ESD-tillbehör för bordet, samt ytterligare belysning, hållare för materialbehållare, monitorer, fotstöd, ståhjälpmedel och mycket mer. Genom ett brett utbud av bordsskivor och avskärmningar som tillval erbjuds otaliga designalternativ. Med hjälp av konfiguratorn eller särskilda specialkrav kan våra RK Rose+Krieger-specialister ge expertråd till användarna – inte enbart vid utformningen av arbetsstationen på basis av LEAN-faktorer, utan också avseende alternativ för efterföljande ändringar som ska avgöra den hållbara framgången för varje lösning. När kunden har bestämt sig för de olika alternativen är leveranstiden för en anpassad arbetsstation endast några dagar, fritt fabrik.

Assistanssystem stöttar medarbetaren och förhindrar fel vid monteringen. Betydligt högre produktivitet och kvalitet

Assistanssystem stöttar medarbetaren och förhindrar fel vid monteringen. Betydligt högre produktivitet och kvalitet

Monteringsarbetsplatser och stödjande assistanssystem

RK Rose+Krieger erbjuder kravspecifika och ergonomiskt utformade monteringsarbetsplatser som vid behov även kan integreras i digitala tillverkningsmiljöer. Inte alla tillverkningsprocesser kan automatiseras på ett praktiskt sätt. Det gäller framför allt tillverkning av komplexa produkter i små volymer och många varianter, och vid arbetsprocesser och speciallösningar som inte kan automatiseras på ett praktiskt sätt. För att kunna tillverka sådana produkter och utföra dessa typer av processer effektivt krävs speciella arbetsplatser som kan integreras i den digitala arbetsmiljön. De ska inte bara avlasta medarbetarna från fysiskt ansträngande eller monotona arbetsuppgifter, utan samtidigt bidra till att arbetsprocesserna i fråga kan genomföras säkert och felfritt. Vidare måste monteringssäkerheten garanteras även vid ett personalbyte – en avgörande faktor särskilt när det gäller kvalitetssäkring. God ergonomi på arbetsplatsen leder dessutom till högre produktivitet och lägre sjukfrånvaro.

För att säkerställa produktkvaliteten kan arbetsplatserna utrustas med olika assistansmoduler. De säkerställer exempelvis att medarbetaren alltid monterar rätt komponenter i rätt ordningsföljd. På området assistanssystem (Pick-to-Light-, Poka-yoke-, kognitiva assistanssystem) samarbetar RK Rose+Krieger med olika leverantörer för att kunna erbjuda en optimal lösning för den aktuella användningen.

Låt oss presentera några av våra system som kan hjälpa er att designa era monteringsplatser optimalt och optimera processerna.

Läs mer » »

VÅRA VARUMÄRKEN

Kontakt