Certifikat

Det strategiska målet för att bygga upp vårt kvalitetshanteringssystem har varit att optimera kundservice och kundrelationer, samt att förbättra vårt företags resultat i dess helhet.

ISO Certifiering
Phoenix Mecano Ltd har certifierats av BSI i enlighet med ISO 9001:2015 inom omfattningen av
"Leverans av företagsutbud av standard- och speciella industriinneslutningar, motoriserade system och mekaniska anslutningssystem.”

Ladda ned vårt certifikat (PDF)

VÅRA VARUMÄRKEN

Kontakt