Integritets- och cookiepolicy

Vi har åtagit oss att skydda sekretessen för besökarna på vår webbplats; denna policy beskriver hur vi kommer att behandla dina personuppgifter.

Vår webbplats använder cookies. Genom att använda vår webbplats och godkänna denna policy samtycker du till vår användning av cookies i enlighet med villkoren i denna policy.

Vilken information samlar vi in?
Vi kan samla in, lagra och använda följande typer av personuppgifter: (a) information om din dator och om dina besök på och användning av denna webbplats inklusive din IP-adress, geografisk plats, typ och version av webbläsare, operativsystem, hänvisningskälla, längd på besök, sidvisningar och webbplatsnavigering. (b) information som rör alla eventuella transaktioner som utförts mellan dig och oss på eller i samband med denna webbplats, inklusive information som rör alla eventuella köp som du gör av våra varor eller tjänster. (c) information som du lämnar till oss med syftet att registrera dig för våra tjänster. (d) information som du lämnar till oss med syftet att prenumerera på våra webbplatstjänster, e-postmeddelanden och/eller nyhetsbrev. (e) information som du tillhandahåller för att kontakta oss via vår webbplats med hjälp av kontaktformulären eller Live Support (chatt)-funktionen.

Cookies
En cookie består av en textfil som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Informationen skickas sedan tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern. Detta tillåter webbservern att identifiera och spåra webbläsaren.

Vi använder Google Analytics för att analysera användningen av denna webbplats. Google Analytics genererar statistisk och annan information om webbplatsanvändning med hjälp av cookies, som lagras på användarnas datorer. Information som genereras och rör vår webbplats används för att skapa rapporter om användningen av webbplatsen. Google kommer att lagra denna information. Googles sekretesspolicy hittar du på: www.google.com/privacypolicy.html och du kan välja opt-out här: tools.google.com/dlpage/gaoptout

De flesta webbläsare tillåter att du avvisar alla cookies, medan några webbläsare endast tillåter att du avvisar cookies från tredje part. Att blockera alla cookies kommer dock att ha negativ påverkan på användbarheten av denna webbplats. Vi rekommenderar dig att besöka AboutCookies.org som visar hur du kontrollerar cookies i din speciella webbläsare.

Användning av dina personuppgifter
Personuppgifter som skickas till oss via denna webbplats kommer att användas för de syften som specificeras i denna sekretesspolicy eller i relevanta delar av webbplatsen. Vi kan använda dina personuppgifter för att: (a) förbättra din internetupplevelse genom att anpassa webbplatsen; (b) möjliggöra din användning av tjänsterna på webbplatsen; (c) skicka e-postmeddelanden som du uttryckligen har beställt; (d) skicka vårt nyhetsbrev (du kan när som helst meddela oss om du inte längre önskar marknadsföringsmeddelanden).

Offentliggörande
Vi kan lämna ut information om dig till någon av våra medarbetare och/eller divisioner inom Phoenix Mecano som rimligen krävs för de syften som beskrivs i denna sekretesspolicy. Dessutom kan vi lämna ut dina personuppgifter: (a) i den omfattning som vi måste göra detta enligt lag; (b) i samband med eventuella rättsliga förfaranden eller möjliga rättsliga förfaranden; (c) för att fastställa, utöva eller försvara våra lagliga rättigheter (inklusive tillhandahålla information till andra i syfte att förhindra bedrägeri och reducera kreditrisken); (d) till köparen (eller potentiella köparen) av någon verksamhet eller tillgång som vi håller på (eller överväger) att sälja; och (e) till varje person som vi rimligen tror kommer att hänvända sig till en domstol eller annan kompetent myndighet för utlämnande av sådana personuppgifter där, enligt vår rimliga bedömning, sådan domstol eller myndighet med rimlig sannolikhet skulle begära utlämnande av dessa personuppgifter. Med förbehåll för vad som anges i denna sekretesspolicy kommer vi inte att lämna din information till tredje parter.

Internationella uppgiftsöverföringar
Information som vi samlar in får lagras och behandlas i och överföras mellan alla länder där vi verkar för att vi ska kunna använda informationen i enlighet med denna sekretesspolicy. Du samtycker uttryckligen till sådana överföringar av personuppgifter.

Säkerhet för dina personuppgifter
Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller förändring av dina personuppgifter. Vi kommer att lagra alla personuppgifter som du tillhandahåller på våra säkra (lösenords- och brandväggsskyddade) servrar. Alla elektroniska transaktioner du gör till eller mottar från oss kommer att krypteras med hjälp av SSL-teknik. Givetvis har uppgiftsöverföring över internet en inneboende osäkerhetsfaktor, och vi kan inte garantera säkerheten för data som skickas över internet. Du ansvarar för att hålla ditt lösenord och din användarinformation konfidentiella. Vi kommer inte att fråga om ditt lösenord (utom när du loggar in på webbplatsen). Betalning behandlas via PayPal, och vi kommer därför aldrig att fråga dig om dina kortdetaljer.

Policyändringar
Vi kan uppdatera denna sekretesspolicy emellanåt genom att publicera en ny version på vår webbplats. Du bör läsa på denna sida regelbundet för att säkerställa att du är införstådd med alla eventuella ändringar.

Dina rättigheter
Du kan instruera oss att lämna alla personuppgifter vi innehar om dig till dig. Tillhandahållandet av sådan information är med förbehåll för: (a) varje begäran som är uppenbart omotiverad eller överdriven, synnerligen repetitiv kan påföras en rimlig avgift, och (b) du måste bekräfta din identitet på ett tillräckligt sätt. Vi kan kvarhålla sådana personuppgifter i den omfattning det tillåts enligt lag. Du kan instruera oss att inte behandla dina personuppgifter för marknadsföringssyften. I praktiken kommer du vanligtvis att antingen uttryckligen godkänna vår användning av dina personuppgifter för marknadsföringssyften i förväg, eller så kommer vi att ge dig möjlighet att välja bort användningen av dina personuppgifter för marknadsföringssyften.

Tredje Parts Webbplatser
Webbplatsen innehåller länkar till webbplatser. Vi ansvarar inte för sekretesspolicyer eller förfaranden på tredje parts webbplatser.

Uppdatering av Information
Vänligen meddela om personuppgifterna som vi innehar om dig behöver korrigeras eller uppdateras.

Kontakt
Vid eventuella frågor om denna sekretesspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss online eller per post till Finance Director, DewertOkin AB, Pålvägen 8, S-355 72 INGELSTAD, Sweden

Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig avseende informationen som samlas in på denna webbplats är Finance Director, DewertOkin AB, Pålvägen 8, S-355 72 INGELSTAD, Sweden

 

Dataskyddsdeklaration

VÅRA VARUMÄRKEN

Kontakt