Lyftpelare

3D-mätanordningarna från GFM skapar och projicerar radformade mönster, med vilka de fångar upp hela områden till högsta hastighet och uppnår högre noggrannhet än klassiska trianguleringsmetoder

Praktiska exempel – Elektriskt drivna lyftpelare bistår vid den precisa och repeterbara sensorpositioningen av moderna 3D ansikts- och kroppsskannrar

Lyftpelare tillverkad av RK Rose+Krieger

Quad-Pod skannersystem med tre RK Powerlift lyftsystem, stol och profilkamera fångar in och sparar 360 000 mätpunkter

Mätning av kroppen

Inom plastikkirurgi och ortopedi är den precisa mätningen av kroppen eller de påverkade kroppsdelarna av yttersta vikt för de korrigerande ingrepp som ska vidtas i form av t.ex. ortoser, implantat eller fettsugning, och deras resultat. Under tiden har moderna skanningstekniker ersatt äldre metoder. Deras stora fördel: De mäter inte bara snabbare och mer precist, utan möjliggör också en exakt reproduktion av kroppens struktur.

Bortsett från sensorteknik spelar den exakta positioneringen av sensorerna också en avgörande roll för korrekt mätning av individuella kroppsdelar. ”Vi ställer höga krav på den precisa och repeterbara positioneringen av höjdjusteringen eftersom personerna förväntas bli uppmätta vid olika tidpunkter under exakt samma förhållanden”, förklarade dipl. ing. Christian Benderoth, Sales & Marketing Director på GF Messtechnik GmbH (GFM). Detta företag i Berlin har utvecklat, tillverkat och distribuerat optiska 3D-mätsystem och sensorer, inklusive tillhörande mätnings- och tillämpningsprogram, i mer än 15 år. De huvudsakliga tillämpningsområdena för dessa produkter återfinns inom industriell mätteknik och biovetenskap/biometrik – dvs. skanning av mänskliga kroppsdelar.

Teleskopiskt lyftsystem för höjdjusteringen

För höjdjusteringen av sina FaceSCAN 3D- och BodySCAN 3D-system använder GFM det 3-stegs teleskopiska lyftsystemet RK Powerlift från linjärteknikspecialisten RK Rose+Krieger GmbH. Den mycket stabila lyftpelaren utvecklades speciellt för monopelar-tillämpningar som t.ex. GFM och tillåter stora laterala krafter vid rörelsehastigheter på max. 50 mm/s. Som regel är RK Powerlift tillgänglig med 2- och 3-stegs lyftpelare. Den 3-stegs teleskopiska versionen kännetecknas i synnerhet av höga komprimerande krafter på 800 eller 1,600 N och spänningskrafter på 800 N samt lyfthastigheter på 30 eller 15 mm/s. Motorn är integrerad och ovanligt tyst.

Lyftpelare tillverkad av RK Rose+Krieger

Också inom området industriell mätteknik använder GFM teknik från RK-produktsortimentet: Här flyttas skannern av en linjär guide som monterats på två Alpha Colonne lyftpelare; även själva pelarna kan flyttas av de linjära manöverdonen

Bra support

I tillägg till RK Powerlift-systemet, levererar företaget från Minden också GFM med multi-stegs lyftpelare från Alpha Colonne-serien. Dessa bistår med den precisa, oändligt variabla höjdjusteringen hos MicroCAD Premiums stora fältsensorskanner. Skenprofilerna hos Alpha Colonne är exakt kvadratiska och som resultat är de tillåtna laterala krafterna identiska hela vägen. Jämfört med andra system ger den extra tredje skenans steg en stor överlappning i utdraget skick, vilket kraftigt förbättrar stabiliteten. Men i sin stora fältsensor använde skannerspecialisterna från Berlin inte enbart RK-lyftsystem, utan installerade också linjära manöverdon och Blocan® aluminiumprofiler från det linjära- och profilteknikutbudet av RK Rose+Krieger .

”RK Rose+Krieger stödde oss extremt bra vid utvecklingen av våra system. Initialt lyckades vi inte synkronisera lyftpelaren som vi avsett. Men med hjälp av RK-specialisterna eliminerade vi detta problem snabbt och utan komplikationer och förverkligade våra idéer”, sa Christian Benderoth, som, utöver nivån av service som lämnades av företaget från Minden och den okomplicerade driftbarheten hos systemet, också imponerades av det goda värdet för pengar som dessa representerade.

VÅRA VARUMÄRKEN

Kontakt